Tolk en vertaler van Hindi naar Nederlands

Tolk en vertaler van Hindi naar Nederlands (इंटरप्रेटर और अनुवादक हिंदी-डच)

Als u een tolk of vertaler Hindi naar Nederlands of vice versa nodig heeft, kunt u gerust contact opnemen door gebruik te maken van deze contactgegevens:

Emailadres: ahhairan@gmail.com

Telefoonnummer: 0639398922

U kunt in het Nederlands of Hindi contact opnemen, welke taal voor u makkelijker is.

Alle documenten worden vertrouwelijk behandeld en als beroepstolk en -vertaler ben heb geheimhoudingsplicht.

Voorbeelden van gesprekken waarvoor u een tolkdienst kunt aanvragen:

Gesprekken op school, in het ziekenhuis, op kantoor, bij het passeren van aktes etc.

Voorbeelden van documenten die u kunt laten vertalen:

Aktes, brieven, boeken, procedures en uitspraken, artikelen, contracten enz.