Welke taal is het makkelijkst te leren?

20-02-2017

Welke taal is het makkelijkst te leren?

Vaak hoor je mensen zeggen dat een bepaalde taal makkelijker is dan een andere. Ik kijk ook altijd verbaasd wanneer mensen zeggen dat Nederlands één van de moeilijkste talen ter wereld is. Hoezo?

Wat maakt een taal nou makkelijk of moeilijk? Twee dingen zijn van groot belang: een taal die ver weg in een bepaalde omgeving wordt gesproken, met eigen schrift en compleet vreemd klinkende woordenschat. En een taal waarvoor lesmateriaal moeilijk te verkrijgen is. Bijna overal in de wereld zal je mensen horen zeggen dat Engels de makkelijkste taal is omdat ze voor het Engels makkelijker aan lesmateriaal kunnen komen en er overal iemand te vinden is met wie je Engels kan oefenen.

Naast die twee factoren is er nog een factoor van belang: je leert een taal (of een vak) sneller wanneer het leerproces leuk en gezellig is en degene die de kennis overdraagt zelf ook veel kennis heeft en zijn/haar vak goed kent. Bijvoorbeeld, ik vond de lessen van een docente Nederlands heel saai omdat ze de zogenaamde moeilijke begrippen en termen in de les oversloeg en zei dat wij die niet hoefden te leren. In het begin dacht ik dat ze ons dom vond, maar dan bleek dat ze zelf veel van die termen niet kende of niet goed kon uitleggen. Ze had bijvoorbeeld geen flauw idee wat het woord ‘apparatsjik’ betekende.

Ook hadden wij een docent geschiedenis die niet wist wat ‘carpe diem’ betekende, een docente Spaans die alle vragen over het Spaans eerst moest googlen, een docente Duits die altijd kinderlijke spelletjes met ons speelde omdat haar kinderen die spelletjes leuk vonden, en onlangs nog een ‘ervaren’ tolk/vertaler Russisch die ons een training gaf op het gebied van tolken maar niet wist hoe je ‘dikke trut’ in het Russisch vertaalt. Ze was van mening dat zoiets in geen enkele taal vertaald kan worden!

De moraal van het verhaal is dat makkelijk te leren talen niet bestaan. Als je een taal goed wil leren, moet je die dan gewoon leren door hard te werken en veel te oefenen. Of die taal Russisch, Duits of Arabisch is, maakt niet zoveel uit. Een goede leeromgeving en een docent die de taal goed machtig is en het leuk vindt om les te geven kan wel veel helpen.

Door Hadi Hairan

Schrijven, taallessen, tolk- en vertaaldiensten

Proz / Facebook / Twitter / LinkedIn / Contact / Meer blogs