Tolk en vertaler

Als u op zoek bent naar een professioneel, ervaren en beëdigd tolk (Registertolk) Pashto (ook bekend als Pashtu, Pasjtoe en Pushto - de taal die in Afghanistan en Pakistan gesproken wordt), een professioneel, ervaren en beëdigd tolk (Registertolk) Urdu (ook bekend als Oerdoe - de taal die in Pakistan en India gesproken wordt), een beëdigd tolk of vertaler (Registertolk) Farsi - Nederlands, of een beëdigd tolk (Registertolk) Dari - Nederlands, tolk Nederland naar Hindi, bent u hier op de juiste plek.

Contact

U kunt contact opnemen door gebruik te maken van dit contactformulier of een mailtje te sturen naar ahhairan@gmail.com.

Neutraliteit en geheimhoudingsplicht

Vanzelfsprekend ben ik in al mijn werkzaamheden geheimhoudingsplichtig en blijf altijd neutraal. Alle informatie, gesprekken, documenten en andere stukken worden vertrouwelijk behandeld. Hiervoor heb ik de eed afgelegd in de rechtbank.

U kunt voor de volgende tolk- en vertaaldiensten met mij contact opnemen:

Beëdigd tolk Pashto - Nederlands

Beëdigd tolk Urdu - Nederlands

Beëdigd tolk en vertaler Farsi - Nederlands

Beëdigd tolk Dari - Nederlands

Voor de hierboven genoemde taalcombinaties sta ik ingeschreven in het Register voor beëdigde tolken en vertaler met het nummer 10019 en ben door de Rechtbank Noord-Nederland beëdigd.

Ik ben al vele jaren als professionele tolk en vertaler werkzaam en heb zowel in Nederland als in het buitenland voor heel veel organisaties opdrachten uitgevoerd. Als u contact opneemt voor een offerte, zult u die zo snel mogelijk krijgen en als u betaalt, betaalt u voor werk van hoge kwaliteit.

Werkervaring en trainingen

Als tolk en vertaler heb ik jarenlange ervaring en heb voor verschillende organisaties tolk- en vertaalwerkzaamheden verricht - zowel in in Nederland als in het buitenland, vooral Griekenland. Daarnaast heb ik de afgelopen jaren veel specialisaties cursussen gevolgd om mijn kennis op het gebied van tolken en vertalen uit te breiden. Hieronder de namen van enkele van die cursussen/opleidingen:

Algemene Tolktechnieken (voor gevorderden) - ITV Hogeschool

Interceptietolk - PEOC

Verhoortolk - PEOC

Sociaal Tolk - SIGV

Tolken voor de GGZ - KTV

Tolken voor de politie - KTV

Tolken in de gezondheidszorg - ITV Hogeschool

Materieel strafrecht - SIGV